Tư Vấn Chia Sẻ ìniniti lên mâm 20" crom

Tập Lái
28/6/10
49
0
0
Hạng D
9/9/09
2.311
64
48
51
Saigon
Hà ha, hôm qua mới gặp bác này ở Hàng Xanh - ĐBP, sao em thấy mấy cái bánh xe tội nghiệp ghê ? Nó nhỏ xíu so với cái xe to đùng , hihi