Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Vào sân bay nữa. Nhiều người cứ trách wifi sân bay yếu (cả chục ngàn người đều dùng wifi thì yếu là phải), trong khi có đăng ký 4G mà không chịu dùng.
4G sân bay yêu lắm do ko có nhiều bts
 
Hạng D
26/7/08
1.922
57.988
113
Mạng nhà dùng. Tải lên 2.2Gb cho đối tác chưa tới 4 phút. Mỗi tháng đóng chưa tới 250 ngàn đồng. Download Upload như nhau. Server tận bên kia bắc bán cầu. Có bao giờ đất nước được như thế :)

View attachment 2259986

Mạng nhà em download upload qua Mẽo đều tầm 85-90Mbps

Internet Viettel dạo này tốt quá các anh nhẩy.
 
Hạng D
30/7/13
1.455
17.183
113
Phú Quốc
Vậy mà hôm qua xem porn nó cà giựt cà giựt như xứt ting đến nơi, bố khỉ nhà mạng