Hạng B2
17/4/18
257
214
43
32
Isuzu rất kiên cường, thua keo này bày keo khác, không nhát như thằng Toy, mới thua mấy trận trốn cmn luôn. :p
Ở VN vẫn là ăn hôi của bên Thái thôi :(, Ở VN thấy toàn bán tụt đi 1 đời so với bên Thái