Tập Lái
18/1/10
25
25
13
Đang dùng em MUX B7 từ 2019, tự thấy xấu nhưng chạy ngon và rẻ mọi mât . Nói chung rất bằng lòng
 
Tập Lái
18/1/10
25
25
13
Mux và Terra thế nào mấy anh? Em đưa ra Terra 2022 máy dầu nha, vì em đang quan tâm con Terra máy dầu, chứ máy xăng thì khỏi so :)
Hồi 2019 xem rất kỹ 2 chiếc này để chọn mua. Tự thấy ngoại thất Terra đẹp hơn vì Mux trông kịch cợm và xấu, nhưng Terra thua option: kiếng không gập, thắng sau tang trống. Riêng về máy. Máy Terra mạnh hơn nhưng ồn hơn máy 1.9 của Mux nhiều. Cuối cùng lấy Mux và rất bằng lòng.