Hạng F
29/10/16
9.733
14.779
113
Pháp
Nếu như xe Đức/Âu mà dể đồ á châu thì hơi kỳ phải không các bác ? :):):)
Nhưng xe á châu xài đồ Đức/Âu thì lại khác , để đồ Âu Mỹ

Các bác nghĩ sao ...em chưa nói đến đồ TQ ....:):):) để và gán vào