Hạng B2
14/9/11
131
358
83
Hay và vui ghê thật các bác. (mà cameraman cực hay nữa, hài kinh, vụ ba cái bánh bò buôn mê:cool::cool::cool:)