Tập Lái
6/1/14
45
4
8
nhomkinhphatdat.com
V. EMMA MULTIMEDIA ADVANCED
1ST PLACE CAR NO.14- Mr. NGÔ QUỐC TUẤN – MITSU GRANDIS ( 308/426) (JBL)
2nd PLACE CAR NO.13-MR. NGUYÊN ĐƯC THỊNH – HONDA CIVIC (289/426) (Pioneer)
 
Hạng B1
15/12/12
55
16
8
Có vẻ ít trải nghiệm, ở nhà mình toàn dùng tai nghe hoặc đầu tư PC là chủ yếu, âm thanh trên xe tốn kém quá