Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Giáo sư driver Triệu Thông. Người nghiên cứu về driver nhiều hơn là thị trường chứng khoán.
Mỗi cú đánh của anh đi xa hơn 280 yard. Nhưng 1.000 quả sẽ được .....1 quả. còn 999 quả đi đâu thì tìm chán cũng không thấy
KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB

KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB

KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB

Chủ tạch Trần Quang Hiển. Sau mỗi một trận golf anh đều tuyên bố trịnh trọng : Chính thức bỏ golf
KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB
KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB
KHO HÌNH CỦA OS GOLF CLUB