Hạng F
16/7/15
5.525
15.060
113
độ vậy ra đường giảm rủi ro bị vặt gương nè... :D
 
Hạng B2
25/3/16
430
432
73
28
Sao nhìn nhiều carbon cái xe nó càng gớm vậy ? Cái gì cũng ít ít thôi