Hán Nô
18/5/14
6.023
41.393
113
31
The Hán Nô
Tôi không tin! người nhà tôi bên Mỹ chỉ có 1 tiệm nail nho nhỏ trong khu vực vắng vẻ vẫn phải đóng thuế đầy đủ đây.
Hay bác đang troll mọi người?

em thấy Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách bình quân đầu người Dân Mỹ 52 USD/ 1 người Dân/ 1 ngày,

nếu với mức chi Ngân sách này, thì chỉ có nguồn thu Ngân sách do các Tổ chức phi chính phủ tài trợ mới đáp ứng được mức chi này, anh ạ