Hạng B2
6/3/15
260
229
43
hơn hẳn thì có thể không phải - vì ai xác nhận sẽ có đóng gạch về xây nhà.

Còn trong phân khúc thì đúng nhé bác.
- Hệ khung gầm và treo rất tốt: mình đi em nó gần 3 vạn rồi, qua cầm lái CX-8 là cảm giác rõ rệt treo nó quan trọng thế nào.
- Máy boxer nên triệt tiêu độ rung của máy cực tốt
- Em này trọng tâm thấp + AWD nên lái cảm giác cực an toàn. Vào cua tốc độ cao cảm giác cực bám đường
Lái xe này có vẻ Cực quá, rất là cực, đi nắng thì cực thôi rồi.