Hạng C
8/2/07
510
7.530
93
HCM
Chị sợ anh Thaco thấy nhiều người mê nên Set giá cao thôi.
Chứ ra giấy tấm 1t5 thì chắc bán như tôm tươi.