Tập Lái
1/10/17
24
13
3
Kích hoạt tính năng tự đỗ xe trên 3008/5008


Xin chào mọi người, trên 02 dòng Peugeot có chức năng auto parking nhưng chưa được sử dụng. Hiện tại trên xe đã đáp ứng đầy đủ phần cứng, chỉ cần active tính năng này trên xe.

Chúng tôi chắc chắn mở được tính năng này để người dùng Peugeot được trải nghiệm cảm giác của một chiếc xe của tương lai.

Kích hoạt tính năng tự đỗ xe trên 3008/5008
Kích hoạt tính năng tự đỗ xe trên 3008/5008
Kích hoạt tính năng tự đỗ xe trên 3008/5008
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
27/4/11
3
0
0
Xin chào mọi người, trên 02 dòng Peugeot có chức năng auto parking nhưng chưa được sử dụng. Hiện tại trên xe đã đáp ứng đầy đủ phần cứng, chỉ cần active tính năng này trên xe. Chúng tôi chắc chắn mở được tính năng này để người dùng Peugeot được trải nghiệm cảm giác của một chiếc xe của tương lai.
Tôi muốn active, anh ở đâu? Làm sao liên lạc?