Tập Lái
17/9/20
1
0
0
Tính năng VIEW trên phiên bản 1.4 Premium giúp người lái quan sát phía sau xe khi đang vận hành hoặc dừng đỗ.
Sử dụng bằng cách:
Bước 1: Vào số D
Bước 2: Nhấn nút VIEW gần cần số.
KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG VIEW TRÊN SELTOS

KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG VIEW TRÊN SELTOS