Tập Lái
15/11/14
26
4
3
34
Van cảm biến áp suất 1 bộ tầm bao nhiêu ạ ?
 
Hạng B1
3/9/14
55
6
8
28
Đọc nhiều lý thuyết nhưng đụng thực tế sẽ thấy giá trị và đi từ thực tiễn hay cỡ nào
 
Hạng B1
5/4/15
59
10
8
39
kiểm tra bằng mắt thường trước mỗi chuyến đi là kiểm tra gì ạ ?
 
Hạng C
8/7/11
700
143
43
Q7
Cho hỏi lốp xe sau 7 năm, mặc dù dùng rất ít 32 ngàn km và đậu dưới hầm, kiểm tra thấy còn gai đầy đủ thì có cần thay kg?