Hạng B1
15/4/17
73
33
18
34
kinh nghiệm hay quá, cám ơn bác. Mà e đi thấy cái tầm khó quan sát nhất là lúc chập tối, cỡ 6-7h ấy
 
Hạng C
18/10/14
597
621
93
trời mưa + đêm + đường đông xe máy + xe ngược chiều bật pha ==> combo khó chịu đối với lái mới (kể cả nhiều lái cũ)