Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Trưởng P.O.C
Chi hội BMW (BFC): http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=2676467
 
Status
Không mở trả lời sau này.