23/10/06
14.638
5.121
113
Các đội đua xếp xe sẵn sàng cho chặng di chuyển trong rừng, ngày thi đấu thứ 3 của giải.

LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Họp kĩ thuật trước khi xuất phát chặng di chuyển trong rừng - ngày thi đấu thứ 3.

LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022
LAAN Challenge The Mountain mùa 2 - 2022