Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Xe quá đẹp. Động cơ VC-Turbo mà lái sướng lại tiết kiệm nhiên liệu thật như quảng cáo là ngon :D