Hạng D
10/3/06
1.727
346
83
Chắc cũng hết hình của chuyến đi rồi.
Mà lâu quá, ai nấy quên mất cảm ơn ban tổ chức. Thôi muộn còn hơn không. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức: Bác Chiêu Cường, Bác Thanh, Bác Bêtông, Bác Mapileng đã nhiêt tâm tổ chức cho anh em có chuyến đi thành công rực rỡ. Hy vọng các bác phát huy dài dài.
 
Hạng B2
23/2/12
452
62
28
Tphuc nói:
Chắc cũng hết hình của chuyến đi rồi.
Mà lâu quá, ai nấy quên mất cảm ơn ban tổ chức. Thôi muộn còn hơn không. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức: Bác Chiêu Cường, Bác Thanh, Bác Bêtông, Bác Mapileng đã nhiêt tâm tổ chức cho anh em có chuyến đi thành công rực rỡ. Hy vọng các bác phát huy dài dài.

Thiếu sót...thiếu sót...cám ơn bác TPHUC đã nhắc nhỡ, em xin cám ơn ban tổ chức!:D:D