Hạng D
2/9/12
1.057
19.812
113
Sài Gòn
Thấy bài của bác chủ 8 năm trước, nhưng nay mới vào đọc...
Rất cảm ơn vì e đã được hiểu hơn vẻ đẹp đa chiều của cuộc sống này.