Hạng B2
14/9/04
394
3
18
RE: Lại thêm nghị định 152

bấm lỗ thì thẻ nào chả bấm được , chỉ có không bấm vào cái chỗ đen đen ấy thôi chứ . tóm lại là bằng kiểu gì thì cũng vậy , nếu như các bác ấy muốn bấm thì vẫn cữ được , cái lỗ nó bé tí xíu à ,