Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh

Trên địa bàn Tây Nguyên đang rộ tình trạng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều cán bộ thực thi pháp luật cũng bị bắt, phạt tù vì liên quan đến sổ đỏ giả.​

 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Dự án ma tại q4
 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh

 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh