Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
44
Mấy pác IT ơi giúp em phát, học trước quên sau, lomo mãi không sao chuyển được:mad:.
Ôm hôn các bác.
07.gif
11.gif


Xin ch௠b?n

t?i c?a h஧ hi?n
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: Làm sao đọc được đây ???

em bít đuợc dòng đầu: Xin chào bạn.
Cái này bác Cá khoai hỏi bác Long Vũ là ra liền :D