Hạng D
18/4/15
1.242
8.290
113
Honda nó đặt cảm biến còn nhiều hơn Toy nên sẽ bị báo lỗi hết sức vô lý, nó báo vậy là okie chứ có xe nó còn lên cá vàng mà check ko ra, nắp bình vặn ko kín cũng cá vàng!
Móa điên!
 
  • Like
Reactions: MEXEHANGHIEU