Hạng B2
18/10/10
248
334
63
Lấy gương trang điểm để lên kính trước hướng về xe đó.
 
Hạng C
16/2/16
611
774
93
Chói quá nhắm mắt lại là hết chói. Cái đó thua rồi, chỉ có phương án lên xe gầm cao thôi. E đi đường nhìu khi thấy xe cont, tải nó ko pha hoạc họ sẽ hạ cos khi gặp xe con trong khi xe con du lịch pha rất nhiều và ko hạ. Em nghĩ Các tài xe đuòng dài đa phần họ hiểu quy tắc tài xế với nhau.
 
Hạng B2
17/3/11
154
185
43
49
Lấy tay che bớt thôi chứ làm sao giờ, điên lắm luôn