Tags
wifi
Tập Lái
6/4/21
10
159
28
35
Trên ĐT Android của mình có rất nhiều địa chỉ mạng wifi đã truy nhập như nhà bạn bè ...... Nhiều khi đến lại chỗ cũ đó thì máy vẫn truy nhập OK, nhưng người khác hỏi Pass thì mình chịu không nhớ và cũng ko biết cách tra được trên ĐT của mình. Vậy có cách nào tra được các Pass của một mạng wifi mà mình đã truy nhập trước đó không các Anh ?