Hạng D
8/4/12
2.275
7.156
113
80B pajero sport để đi bắt phạm cùi bắp
80B pajero không sport để đi bắt Uỷ viên TW trở lên
ồ, cám ơn bác, nghe giống cẩu đầu đao với hổ đầu đao của Bao Chửng nhỉ :D
 
Hạng D
8/4/12
2.275
7.156
113
Bác chưa thấy Pajero 80B chứ không phải không có. Có bác là lẫn lộn thôi chứ có ai đâu. :)
SG hiếm thật bác ợ, chỉ thấy Pajero 51E bản chở tiền của NH chạy ngoài đường thôi :)