Tập Lái
22/12/17
3
0
1
33
như tiêu đề , em muốn lên một vài thứ , chỗ nào ở tp làm đc xin anh em chỉ giáo , ngon bổ rẻ , hợp lý , em xin cảm ơn
1. Lên kính , cụp gương ( tích hợp báo rẽ )
2. Dán cách nhiệt ( 3m or lumax )
3. Rè che mưa
4. Lót cốp nhựa
5. Loa gầm
6. Cách nhiệt capo
7. ...