Hạng C
7/9/18
708
5.726
93
From Anam Hội
thớt có sổ chưa máy anh, bao giờ có sổ có thể đóng thớt được ko
Nhà không sổ nhưng giá tăng lời khẫm rồi. Miếng Palace đằng sau đang thẩy san lấp chắc Nô chủ hồi sinh rồi
biết hết :)) mua thời đó mà giao nhà đàng hòng thằng nào ko lời khẳm masterise thảo điền lời kìa ,
 
Hạng D
10/12/13
2.510
6.184
113
thớt có sổ chưa máy anh, bao giờ có sổ có thể đóng thớt được ko

biết hết :)) mua thời đó mà giao nhà đàng hòng thằng nào ko lời khẳm masterise thảo điền lời kìa ,
trong năm, mà chưa biết năm nào :p