Hạng F
3/10/15
7.222
8.315
113
Tiếc nhất là Prado ko có động cơ mạnh, 4-5 năm nay vẫn giữ động cơ cũ.
Nó mà bê được cái máy 2.0 tăng áp của Lex xuống, bán dưới 3 đồng là ngon cơm.
Prado giờ bán 4 đồng hay sao ấy bác nhỉ