Hạng D
21/7/09
1.256
666
153
HCM CiTy
Tặng mấy bác ạ ;)

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/3/07
2.189
2
36
52
Changi Airport
Re:Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

mec_gl450 nói:
ôi. em kết tất cả xe màu xanh này :((
Em cũng vậy,màu nhìn rất mượt với những xe form trẻ.Em thì hạp xanh và đen.
 
Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
43
Re:Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

đẹp hơn cái chữ đẹp nữa
 
PM6 confirmed
Hạng D
9/10/07
1.016
18
38
Ho Chi Minh
Re:Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

Nước sơn chắc nịch, nhìn mê quá, hay tại do góc chụp + thợ chụp 
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
24/2/06
106
2
18
saigon
Re:Lexus IS F 2008 Thể thao và lịch lãm

xe thể thao mà dùng tông màu xanh này đâu có nổi bật mấy! sao không dùng tông nào nóng hơn nhỉ?