Hạng D
20/2/12
1.725
2.356
113
Hồi xưa diễn đàn này hoạt động rất xôm tụ, có thể nói là nó HOT nhất trên diễn đàn OS. Bây giờ thì quá xìu! Có lẽ đam mê nào cũng có giới hạn, và nó không vượt qua được nhu cầu cơm áo gạo tiền.
 
Hạng D
10/5/09
2.388
13.223
113
Sg
Hồi xưa diễn đàn này hoạt động rất xôm tụ, có thể nói là nó HOT nhất trên diễn đàn OS. Bây giờ thì quá xìu! Có lẽ đam mê nào cũng có giới hạn, và nó không vượt qua được nhu cầu cơm áo gạo tiền.
Lâu ngày kg thấy Bác Lạc Đà bình luận !
 
  • Haha
Reactions: LACDA