Hạng C
5/6/13
160
11
18
Quả phòng chò phải nói đỉnh, năm nay Lexus chi tiền mạnh thật =))))