Hạng D
3/5/07
1.956
521
113
Có kênh giá không? Sao nhiều người chê thế mà nó vẫn có thể kênh giá? Bán có được đâu mà dám kênh giá???
Lexus niêm yết 1 giá ko có kênh đâu bác, chờ hơi lâu 1 chút