Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
ocsen nói:
puma.com nói:
Xem được hết và xem luôn phần tin trước 8h của bác :D

:) Hic... Bác làm E xí hổ quá! Đừng nói rõ ra bác nhé! Pls

Nào giờ vẫn coi nhưng chưa chú ý lắm, đến nay mới biết. Nhưng Ốc ở ngoài khác xa Ốc trên TV. Hồi xưa mỗi lần đứng trước máy quay là miệng em khô khốc, mình mẫy đầm đìa.....:D