Hạng B2
22/8/17
211
71
38
32
Cái chính là lo hộp số chứ rong kinh k đáng quan ngại chủ thớt ơi.
 
Hạng B1
12/2/20
62
33
18
22
Cái chính là lo hộp số chứ rong kinh k đáng quan ngại chủ thớt ơi.
Xe người ta đi 20 năm ko chảy dầu,
Đây con xe mới tinh mà lại bảo không đáng quan ngại.
Tôi thấy các hãng xe coi thường dân Việt,
Còn người Việt dìm nhau, đẩy nhau xài đồ ngu cũng khác gì đâu,
Chửi mãi người ta, chả bằng chửi mẹ lũ người nhà mình.