Hạng D
3/10/15
3.913
3.454
113
Bmw càng ngày càng xấu. Trừ New s3 and s5 ko có gì đặc biệt còn lại càng làm càng xấu
Đúng thiệt chưa bao giờ thấy mấy đời series 7 gần đây mà đẹp.
Đẹp vẫn là 3, 5.
Còn 7 là rộng rãi thoải mái hic.