Hạng F
29/10/16
11.675
22.915
113
Pháp
E cũng đang tập tọng... bác nào chỉ dùm e với...
1 - Mua cây, về đóng đờn, nhớ đóng cho đẹp nha, sơn, verni cho bóng
2 - Sau đó mua dây về căn
3 - So dây ..... cho chuẩn

Vậy bác làm chưa :) :) :) :)
 
Hạng D
25/10/20
1.547
15.158
98
56
1 - Mua cây, về đóng đờn, nhớ đóng cho đẹp nha, sơn, verni cho bóng
2 - Sau đó mua dây về căn
3 - So dây ..... cho chuẩn

Vậy bác làm chưa :) :) :) :)
chắc làm rồi nhưng nó giống cây nỏ,méo giống cây cung,ý quên!cây đờn:D:D:Dnên chưa tiện trả lời bác!
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B1
5/6/21
54
122
33
44
Cũng là dân chơi nhạc mà lâu rồi không đụng đến cây đàn... buồn :(

 
  • Like
Reactions: Osin