Hạng B2
14/12/15
276
294
63
Chủ yếu là giá thôi. Xưa làm vua làm chúa vì k có đối thủ, bây giờ đối thủ thì đông, giá thì rẻ hơn từ 200-300tr chưa kèm lạc thì Ỉn hay Ủn thì cũng toang hết.