Hạng B2
27/3/23
117
81
28
Đến khi cần, đi tua SG- Phan thiết hoặc Châu Đốc trong ngày, là tèo ngay hè.
Xa quá thì đi limousine hoặc xe khách, còn ko thì dừng nghỉ để sạc, chứ có gì to tát
Ko có xe nào lý tưởng nhưng xu hướng sẽ dành cho xe tốt cho môi trường và xe công nghệ hơn.