Hạng B2
18/2/21
276
377
63
29
Ơ hóa ra giảm phí trước bạ rồi mà các hãng xe không cắt khuyến mãi mà còn tăng thêm à, cứ tưởng hãng xe sẽ bỏ khuyến mãi và ăn dày nhờ giảm phí trước bạ theo các phân tích của chuyên gia trên này.
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.256
17.761
113
Lâm Đồng
Ơ hóa ra giảm phí trước bạ rồi mà các hãng xe không cắt khuyến mãi mà còn tăng thêm à, cứ tưởng hãng xe sẽ bỏ khuyến mãi và ăn dày nhờ giảm phí trước bạ theo các phân tích của chuyên gia trên này.
Cắt KM là chuyện năm trước, năm nay thì khác nhiều rồi anh
 
Hạng C
30/11/21
617
898
93
36
Sắp đói dơ mỏ ko có mà ăn chứ ở đó mua xe với cộ:))))) thằng nào khôn thì down mạnh xả kho, trâu chậm ún nước đục :D