Lợi nhuận công ty này cao quá nhỉ

spa
Tập Lái
3/8/19
1
4
3
21
Quý 3 năm nay lợi nhuận cao gấp đôi quý 3 năm ngoái. Nhìn vào lợi nhuận và cổ tức mấy năm vừa rồi cũng thấy tăng trưởng mạnh. Công ty này làm ăn khá quá nhỉ

 
Reactions: bidip
Tập Lái
5/1/17
0
13
2
45
Xác nhận
confirm
Xi măng La Hiên có 1 số lợi thế đặc thù mà các công ty khác không có được
 
Reactions: bidip