Hạng C
20/10/17
942
83
28
36
Kia Carnival 2022 bản full được trang bị loa Bose nhưng không được ưa chuộng và hài lòng khách hàng với xe không gian rộng để phát huy.
Lựa chọn nâng cấp âm thanh cho hay hơn đẳng cấp hơn được nhiều anh em trong group Kia Carnival lựa là Mark Levinson đỉnh cao.
Dòng xe này Hiếu Audio Mark thi công lắp đặt rất nhiều hiệu quả cực kỳ so với âm thanh zin của xe.
Xe dưới đây bản full 12 loa Bose được Hiếu nâng cấp thành 14 loa Mark Levinson và amplifer Mark Levinson đi kèm.
Đây là cấu hình hay nhất được lựa chọn nhiều nhất và tối ưu không độ chế hay đục khoét xe giữ nguyên bản vẻ đẹp của xe.
Mời các anh xem chơi.
Hiếu : 0977360086
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.

Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.
Lựa chọn hàng đầu (Club Kia Carnival 2022) nâng cấp âm thanh Mark Levinson đẳng cấp.Thay thế âm thanh Bose zin của xe.