Hạng B2
25/11/21
103
297
63
Hạng B2
10/4/20
318
884
93
TP Hồ Chí Minh
  • Haha
Reactions: Comtam
Hạng B2
13/4/09
372
6.049
93
Quan trọng là có bao nhiêu gà chui vào và thu được bao nhiêu? Có kịp xài chưa? và được bao lâu thì đoàn tụ với Luyện Ali?
 
  • Haha
Reactions: Tommyteo