Thảo Luật Chung lùa gà dính 18 năm tù

Hạng D
10/4/20
1.125
5.853
113
TP Hồ Chí Minh
Hạng D
10/4/20
1.125
5.853
113
TP Hồ Chí Minh
Các dự án được người này tự lập là: Hưng Phú Center City, Hưng Phú Obama Riverside 2, Hưng Phú Long Tân, Hưng Phú Long Phước 1, Hưng Phú Center City - Hương lộ 2, Hưng Phú Center City 5...
 
Hạng D
23/2/09
1.333
7.456
128
Nhiều người nghĩ dễ lùa nên họ làm đơn giản để rồi dính vô lao lý!

Làm chặt chẽ như cả khối Dn BĐS khác thì tiền chiếm dụng của khách hàng nhưng không ai làm gì được họ mới đáng sợ!

Hóng đám chủ Dn BĐS chiếm dụng vốn bị hốt!:rolleyes: