Hạng B1
6/6/21
55
13
8
31
Bác spam hay câu bài ...không có ý tưởng hay đề nghị . Đợi bác lên hạng D thì tính nếu như bác câu được ... Thân !
mỗi người một cuộc sống, mạnh ai nấy sống, ai rảnh đi câu bài, ai rảnh đi xía vô cuộc đời người khác như bạn><
 
Hạng B1
8/7/21
55
15
8
23
không thấy bạn ấy ra clip ta, phải chi làm thêm clip cho anh em xem quang cảnh, nơi ở thì tốt quá