Hạng B2
12/1/19
115
61
46
Bác ở SG thì em mời qua test thử vài dòng Android sẽ biết ngay chất lượng ra sao ạh.
Fb: Mai Truong car audio
Thanks bác, chắc qua tết cho nó thoải mái thời gian...:)