Tập Lái
28/1/19
13
0
1
43
Hồ Chí Minh
sidotap.vn
Tình hình là RUSH nhà mình đa có mặt dưỡng, khi lắp vừa khít theo màn hình k còn bi lồi ra như mặt dưỡng cũ trước đây
Màn hình zectech đã có mặt dưỡng cho RUSH
Màn hình zectech đã có mặt dưỡng cho RUSH
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
14/7/20
5
0
1
44
có mặt dưỡng không lồi thì bác up lên đây xem nào