Hạng B2
21/11/22
194
1.123
93
Tp.HCM
Hạng B2
21/11/22
194
1.123
93
Tp.HCM
Condoteo cắt lỗ sâu cũng ko ai mua

 
Hạng B2
21/11/22
194
1.123
93
Tp.HCM
Chuẩn bị rã đông

 
Hạng B2
15/5/17
233
651
98
43
Chuẩn bị rã đông

Từ lúc rã đá cho đến khi phục hồi khoảng 3 năm...
 
  • Haha
Reactions: RongChoi24